In deze rubriek plaatsen wij ingezonden brieven.

De inzendingen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijver (-ster). Anonieme inzendingen of brieven zonder volledige adresopgave worden niet geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor de bijdragen te weigeren, in te korten of aan te passen.

Schaamlap
De eerste raadsvergadering met het nieuwe college verliep zoals verwacht. Met een overweldigende meerderheid van welgeteld één stem werd het plan “de 7 Dorpelingen” op de Harmonielocatie in Centrum-Bergen op de klippen gejaagd. Het college krijgt de opdracht om bij de Raad van State de bestemmingsplanprocedure “on-hold” te zetten. Dat heeft haast want medio augustus zou daarover een besluit genomen worden.
Het debat voorafgaand aan de stemming was ronduit ontluisterend voor de nieuwe coalitie. De oppositie vroeg aan coalitie en college naar de zwaarwegende argumenten die zullen worden gebruikt om dit uit- of afstel te motiveren. Ook verzochten zij de consequenties in kaart te brengen in termen van financiën, draagvlak en imago van Bergen naar ontwikkelaars, bouwpartners, rijksoverheid en niet op de laatste plaats naar de burgers zelf. Pas op 19 juni kan daar enig inzicht in gegeven worden, zodat het dossier medio juli in de raad kan worden behandeld. Op dat debat wil en kan de coalitie echter niet wachten. Zwelgend in hun nieuwe machtspositie, drukten zij hun besluit door, dat terecht als uiterst roekeloos werd betiteld. De aangenomen motie over een externe relatietherapie voor de raad ten spijt, wijst niets in dit debat op de werkelijke intentie om van een raadsbrede samenwerking een succes van te maken.
Bij Code Oranje dacht ik altijd eerst aan slecht weer of Koningsdag. Het blijkt het nieuwe adagium van de coalitie en veronderstelt nieuwe vormen van democratie, transparantie en medezeggenschap van burgers, boeren en buitenlui. Die buitenlui bestonden ditmaal uit experts van Binnenlandse Zaken. In een zogenaamde quick scan kwamen zij tot de conclusie dat hotel Marijke maar op de harmonielocatie moet gaan zitten. Ik weet niet of u het plan van DNS Evolve kent, maar dat behelst 100 kamers van 4 sterren-pluskaliber met restaurant, wellness en een aantal commerciële ruimtes. Het expertteam gaf ook wel toe dat een dergelijk gebouw in “dorpse” sfeer een architectonisch wonder vraagt, nog afgezien van de 100 parkeerplaatsen die in de kelder van de onwillige Lex Schrama moeten worden gestald alsook de oefenruimte voor de harmonie. Aantrekkelijk is natuurlijk wel dat op de plek van het huidige hotel Marijke woningbouw kan worden gerealiseerd ofschoon er dan nog wel wat verkeerskundige probleempjes moeten worden opgelost in de Dorpsstraat. Elk nadeel heeft zo z’n voordeel. Het lijkt me overigens wel handig als er ook een gesprek plaatsvindt met de eigenaren van het betreffende hotel; zij wisten van niets.
De diepgang van het rapport was vergelijkbaar met het schoteltje melk voor de poes. Voor een rijksinstantie is dat wel beschamend en in stille overpeinzing vraag ik mij af, waarom zij deze onmogelijke opdracht überhaupt aanvaard heeft. Niks ontslakken of versnellen, alleen maar verdere polarisatie van de toch al niet gemakkelijke verhoudingen en jaren stagnatie in het vooruitzicht. Code Oranje blijkt de schaamlap van ordinaire machtspolitiek. Als er een loden leeuw zou zijn voor gemeentepolitiek zou onze gemeente hoge ogen gooien. Dat het in de wonderschone dorpen als de onze zo mis kan gaan, is wel iets om over na te denken. Wordt het geen tijd voor de zwijgende meerderheid om hun stem te laten horen?
Jos de Moel