AMSTERDAM – Karmijn Kapitaal investeert in Picturae, de internationale marktleider op het gebied van digitaliseren, beheer en opslag van digitaal cultureel erfgoed en (natuur)historisch materiaal. De bedrijven hebben de samenwerking op 31 mei geformaliseerd en gaan zich onder andere richten op verdere technologische innovatie en het verstevigen van de internationale positie van het bedrijf uit Heiloo.