SCHOORL – In het restaurant aan de Valkenlaan 14 in Schoorl zijn tot 15 juli schilderijen te zien van Nelie Tjallingii. Het restaurant is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur op maandag tot en met vrijdag. De schilderijen zijn met olieverf en pigmenten geschilderd. Poëzie en natuur zijn een inspiratie voor haar. Informatie nelietjallingii@gmail.com of neliefilarski.exto.nl
Expositie vraagbakens
Alleen mensen kunnen vragen stelle…