Ferry Haan, docent economie op het Jac. P. Thijsse College, is in de week van 4 t/m 10 juni gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Haan promoveert in de Onderwijseconomie. Tijdens de verdediging van het proefschrift in de Lutherse Kerk in Amsterdam, waren veel leerlingen en docenten aanwezig. Het belangrijkste deel van het onderzoek gaat over excellentiebeleid. Over de effecten van speciale regelingen voor excellente leerlingen is namelijk niet veel bekend. Niemand weet of geld dat wordt uitgegeven aan speciale programma’s goed wordt besteed.