BERGEN – In het Oude Raethuijs worden op de woensdagavonden open bridgedrives gehouden. De paren worden naar speelsterkte in groepen ingedeeld. Opgeven is mogelijk bij mevrouw Sterken, tel. 06-163755 94, of tot 19.30 uur aan de speelzaal.