HEILOO – In de week van 14 mei zijn er op de Stationsweg twee wegversmallingen aangebracht.

De wegversmallingen roepen de nodige vraagtekens en discussies op. Op de facebookpagina ‘Je bent Heilooër als…’ worden de versmallingen “een lachertje” genoemd en vindt men het “zonde van het geld”. Op dezelfde facebookpagina doet Jan Visser een oproep tot burgerinitiatief voor een betere inrichting van de Stationsweg. Ook hij vraagt zich af of de wegversmalling nut heeft. Tevens maakt hij zich zorgen over de veiligheid op de Stationsweg.