Dinsdag 22 mei vindt de tweede informatieavond plaats over het nieuw in te richten Kindcentrum De Sokkerwei. Vanaf het nieuwe schooljaar wordt OBS De Sokkerwei een Kindcentrum: een plek waar kinderen van 0 – 12 jaar leren, spelen en zich ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Ook start het Kindcentrum komend schooljaar met flexibele schooltijden en vakanties.