BERGEN – In het Bergense festival Cantonaal, gewijd aan de composities van Simeon ten Holt en zijn tijdgenoten, speelt Reinbert de Leeuw op 10 mei, vlak voor zijn tachtigste verjaardag, nog één keer de hoogtepunten van zijn Satie-programma. Op 11 mei vertolkt Fuse muziek van Ten Holt, Ligeti, Frahm en Riley. Beide avonden zijn in de Ruïnekerk. Aanvang is 20.00 uur.