De raadsfracties hebben dinsdagavond 15 mei een raadsprogramma voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Gedurende vijf sessies hebben de fracties besproken, welke thema’s en actiepunten zij belangrijk vonden om daarin op te nemen. In goed overleg is daaruit een keuze gemaakt met het raadsprogramma als resultaat.