Zondagmiddag 27 mei om 14.00 uur gaat Neerlandica Hanneke Klinkert in gesprek met Mirjam Rotenstreich over haar boek Tonio’s blik. De toegang is gratis. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.