Vanwege de komst van de afslag A9 moesten een aantal voor de club zeer belangrijke besluiten worden genomen.