HEILOO – Gemeente Heiloo sluit aan bij het landelijke doel van 75% afvalscheiding in 2020. Als dat lukt, dan houdt de gemeente de helft minder restafval (niet gescheiden afval) over. Omgerekend is dat 100 kilo per persoon per jaar. Dat kan door het inzamelen te veranderen; bijvoorbeeld door meer grondstoffen vaker of dichter bij huis op te halen.