AKERSLOOT – De waterhuishouding in onze eigen woonomgeving is het actuele thema van een fietsexcursie die op 27 mei wordt gehouden vanuit het museumgemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in Akersloot, de plek waar vroeger de Zuidermolen stond. Een Oer-IJ gids houdt daar eerst een korte inleiding en gaat vervolgens met de deelnemers op pad om in het buitengebied te laten zien wat er voor komt kijken om droge voeten te houden. Er wordt onderweg ook een bezoek gebracht aan de poldermolen De Dog in Uitgeest. Tot aan het begin de jaartelling stroomde hier het Oer-IJ, een noordelijke tak van de Rijn die bij Castricum in zee uitmondde. Het landschap had het karakter van een ruig waddengebied. Zo gauw stukken droogvielen zijn mensen het in cultuur gaan brengen. Met dijken, dammen, polders, sluizen en gemalen. Ook van die vroegste activiteiten is, voor wie dat weet, nog veel terug te zien.