Vrijheid is niet vanzelfsprekend, oorlog is verschrikkelijk en treft burgers heel hard. We kennen de verschrikkelijke beelden uit verschillende oorlogsgebieden in de recente jaren. Het is belangrijk de herinnering hieraan levend te houden en dat wordt gedaan op 4 mei om 18.30 uur in de Corneliuskerk, Dusseldorperweg te Limmen. De herdenking gaat aan de hand van het thema “Jaar van Verzet”. Middels verhalen, gedichten en muziek, wordt stilgestaan bij de slachtoffers en het verzet dat werd gepleegd tegen de wrede Duitse onderdrukker. Men blijft daarbij dicht bij wat in Limmen is gebeurd.