BERGEN – Op het Plein wordt zondag 13 mei de jaarlijkse Bergense boekenmarkt gehouden.