BERGEN – De bestuursopdracht van de formerende partijen is sinds 23 mei openbaar. Hierin hebben de partijen op hoofdlijnen een richting geformuleerd voor het nieuwe college.