BERGEN – Behoorlijk Bestuur Bergen heeft ten behoeve van het nieuw te vormen College van Burgemeester en Wethouders een kandidaat-wethouder aangeleverd.