Er is nog geen besluit genomen over wijziging van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit op verzoek van de PU, gesteund door de PvdA en UVP. Zij wachten liever met zo’n ingrijpende beslissing tot ze in overleg zijn geweest met de raden van de andere gemeenten.