BUCH – De hinder van nachtvluchten staat al langere tijd op de agenda van de gemeentebesturen binnen de regio Noord-Kennemerland. Zeker na de sluiting van de verkorte nachtelijke naderingsroute vanuit het oosten naar de Polderbaan. Omdat heropening van deze route pas op zijn vroegst mogelijk is in 2021, na in gebruik name van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem, is overleg gevoerd over de door de luchtvaartsector voorgestelde tussentijdse oplossing.