Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Bosschool, het huidige BSG, heeft de HVB beelden van de toenmalige Boschschool geselecteerd uit Johan van der Woude’s film WINTER IN BERGEN uit 1941.
We zien leerlingen van de Boschschool sleetje rijden op het schoolpleintje en genieten van de ijspegels die van het dak afvallen. Diverse onbekende leerlingen komen kort in beeld. Aan het einde zien we de oudste zoon Derk Michael van der Woude (1929-2001) door de sneeuw in het bos teruglopen naar het ouderlijk huis op de Noordlaan 22.

HVB cat. nr. 000 34
Bron : Gelders Archief