DE BELEVINGSWERELD VAN HET KIND STAAT CENTRAAL

Orthopedisch Dagcentrum de Vijfhoek biedt plek aan kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking tussen de 0-18 jaar. Bij ODC De Vijfhoek staat ontwikkelingsgericht werken centraal, het dagprogramma is afgestemd op de belevingswereld van het kind en het stimuleren van zijn of haar ontwikkeling. Er zijn kinderen die zich in kleine stapjes verder ontwikkelen en activiteiten krijgen aangeboden op het gebied van (motorische en cognitieve) ontwikkeling. Er zijn ook kinderen die zorg nodig hebben en meer belevingsgerichte activiteiten krijgen aangeboden en kinderen die mogelijk kunnen doorstromen naar speciaal basisonderwijs. ODC De Vijfhoek maakt onderdeel uit van De Waerden.

TOVERTAFEL UP GEEFT HEEL VEEL MOGELIJKHEDEN EN PLEZIER

Natascha Tunderman stuitte via social media op de Tovertafel UP. Enthousiast geworden door de vele positieve verhalen en geweldige foto’s van cliënten in actie met de Tovertafel UP, was het besluit om een crowdfunding-actie op te starten snel genomen. De Tovertafel UP is een uitstekend instrument om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, zowel op cognitief als sociaal gebied, maar ook op het gebied van bewegen. Daarnaast zal de Tovertafel UP de kinderen heel veel plezier kunnen geven. Kinderen kunnen ieder op hun eigen manier meedoen, heel actief of juist met iets meer afstand. Er is een variatie in spellen, zodat er voor iedereen wat te beleven valt.

CROWDFUNDING

Om een Tovertafel UP te kunnen kopen voert men overal campagne om donaties te verkrijgen. Alle communicatiemiddelen worden ingezet; van Facebook tot Instagram en natuurlijk het eigen netwerk. Buiten het eigen netwerk wordt er geflyerd en is de Uitkijkpost benaderd om de crowdfunding onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie en donaties: http://activecues.com/crowdfunding/de-waerden-odc-de-vijfhoek