In de maand maart is iedereen op basisschool De Wissel druk bezig geweest met het thema ‘afval’. Een belangrijk doel hierbij was de kinderen bewust maken van de manier waarop we met ons afval omgaan.