KUST – De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de winning van suppletiezand en ophoogzand op de Noordzee beoordeeld. Zij vindt dat de rapporten de milieueffecten goed beschrijven. Voor de milieueffecten blijkt de afstand tot de kust niet veel uit te maken. De effecten, onder andere op het onderwaterleven, zijn vooral tijdelijk.