De weidevogels zijn begonnen met nestelen. In verband met het broedseizoen zijn vanaf 1 maart tot en met 1 juli delen van de wandelpaden van het Noord-Hollandpad en Wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk aangepast.