De strenge vorst, een koude ondergrond en een stevige oostenwind zorgen in een aantal huishoudens voor een bevroren watermeter of waterleiding. Omdat ook de komende dagen strenge vorst wordt verwacht, zet PWN extra mensen in om de klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ook staan op www.pwn.nl/vorst tips om bevriezing van de leidingen en de watermeter te voorkomen.