BERGEN – De kinderen op de Bosschool krijgen de komende weken les over de gemeenteraadsverkiezingen.