Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van Uitgeest voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 19 tot en met 24 maart 2018 hebben zij met elkaar in totaal 4150.94 euro opgehaald.