REGIO – De mens en grote grazers gaan goed samen in natuurgebieden. De meeste bezoekers vinden het leuk om de dieren ‘in het wild’ tegen te komen en bovendien is het aantal ongevallen met publiek en grazers gering. Dat blijkt uit een klantenpanelonderzoek dat PWN hield in het Noordhollands Duinreservaat naar de aanwezigheid van grazers en een landelijk onderzoek in opdracht van ARK Natuurontwikkeling naar de risico’s van grote grazers in natuurterreinen.