Verkiezingen – participatie
De afgelopen vier jaar is weinig of geen ruimte gegeven aan participatie in de gemeente Bergen. Bij grote ingrijpende veranderingen komt het college met een reeds uitgewerkt plan naar de inwoners d.m.v. een informatieavond. Geen alternatieven waarover gesproken kan worden laat staan ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners. Informatie is geen participatie. Draagvlak zou leidend moeten zijn. Ik vermoed zelfs dat er partije…