Maak gebruik van uw recht om te stemmen

Weet u het nog? In 2014 lagen er mooie plannen klaar om Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee leefbaarder te maken. Dit was gebundeld in het project ‘dorp en duin’. Dit plan is opgesteld met veel meer inspraak vanuit de burgers dan de huidigen grote projecten zoals de voetbalfusie en het verplaatsen van de sporthal, maar ook mooier Bergen en de huizenbouw bij Delversduin. De gemeente vond het in 2015 namelijk nodig om het plan ‘dorp en duin’ te ontvlechten. Zo zou er namelijk sneller een sporthal gerealiseerd kunnen worden en hoefde dit niet samen te hangen met een eventuele voetbalfusie. En waar staat de gemeente nu anno 2018, vele onderzoeken door dure bureaus verder? Is er al zicht op het nieuwbouwen van een sporthal in Egmond aan Zee, zicht dat er op korte termijn op een nieuwe voetbalfusielocatie gevoetbald kan worden, zicht op huizenbouw?

Nee, zeker niet. Het enige wat de gemeente rijker is geworden is niet alleen een hoop onvrede en verdeeldheid binnen de gemeenschap, maar ook binnen de raad zelf. Daarnaast vindt men het tegenwoordig normaal dat als er een bestemmingsplan gewijzigd wordt dat hier een raad van state zaak bij hoort.
Maar is dit eigenlijk wel normaal of kan het ook anders?
Als wij nou eens teruggaan naar het begin van alle grote projecten die onze gemeente de afgelopen 4 jaar heeft omarmt. Dan zien wij dat de gemeente keer op keer dezelfde fout maakt. Plannen staan al vast en handtekeningen zijn vaak al gezet met projectontwikkelaars, voordat dit met alle betrokken partijen besproken is. Zelfs voor de raad wordt informatie achtergehouden. Hoe kun je dan spreken over een goed democratisch proces?
Vanuit de bevolking wordt als reactie hierop een duidelijk signaal gegeven. Zij geven aan zich niet gehoord te voelen. Er worden zoveel mooie alternatieve aangedragen. De burgers geven aan in hun vrije tijd mee te willen denken over grote projecten. Dit zou een gemeente toch alleen maar moeten toejuichen? Heeft er dan niemand binnen de gemeente hier gehoor aan gegeven? Ja de oppositie wel. Die is inmiddels wakker geworden en geven aan dat dit zo niet langer kan. Helaas is dit nog niet het geval bij de coalitie.

Beste coalitie het kan anders. Een aantal van u was aanwezig bij het symposium georganiseerd door gemeentebelangen woensdag 28 februari jl. hierbij waren er twee gastsprekers die duidelijk maakte dat er een kanteling plaats begint te vinden in de democratie. Dat er in een aantal gemeente proeven zijn waar burgers veel meer inspraak hebben dan in de meeste gemeente. Dit resulteert tot mooie resultaten en veel meer tevredenheid bij de burgers, want wie weet uiteindelijk nou het beste wat goed is voor zijn omgeving? En als dit betekent na goed overleg dat het in het nadeel is van iemand, dan is men vaak bereid iets in te leveren.
We hebben tenslotte te maken met een veranderende maatschappij, waarin verbondenheid en samenwerken weer steeds meer centraal komt te staan. Het zou mooi zijn als ook onze gemeente hier gehoor aan geeft, want samen sta je sterker.

Beste mensen maak dus gebruik van uw stemrecht en denk goed na over wat u belangrijk vindt voor onze dorpen. Wij met zijn allen kunnen het verschil maken.

Marjolein Pepping