Gemeente laat kans op extra woningbouw liggen!

Geachte leden van de gemeenteraad,

In al onze benaderingen van de nieuwbouwplannen voor de Egmondse sporthal hebben we continue aangegeven dat we ontzettend blij zijn met het feit dat er een nieuw te bouwen sporthal komt en geen sportzaal. Waarvoor dank bestuurders. Een prachtige sporthal waar, volgens onze bestuurders, sporten voorop staat en de bijbehorende horeca een ondergeschikte functie heeft. Logisch, want waar is een sporthal anders voor ?

De sporthal staat straks in een nieuwe wijk, waar architect, opdrachtgevers en bouwer super trots op zijn. Zoiets moois hebben zij, volgens eigen zeggen, nog niet eerder ontworpen en gebouwd. Maximaal resultaat; een mooie sporthal en veel extra woningen. De sporthal staat wel wat ingebouwd tussen de huizen, maar is mooi verwerkt in de omgeving. Inwoners van Egmond denken graag mee. Een nieuwe sporthal waar gesport wordt en waar de horeca een ondergeschikte functie dient te hebben. Goed idee ! Of… toch niet?

De inwoners vragen zich af hoe de exploitatie gaat verlopen. Is er een boterham te verdienen voor een exploitant? Wat als het blijkt dat dit niet zo is staat er dan over vijf jaar een lege sporthal ? En staat er dan enkel een sporthal om te sporten ? En hoe zit het nu eigenlijk met de sociale en maatschappelijke functies, die de huidige sporthal wel heeft? De initiatiefgroep Sporthal heeft van begin af aan aangedrongen op het integreren van een scala aan sociale- en maatschappelijke functies en mogelijkheden bij de sporthal.

Gezien de beschikbare ruimte in plan Sportlaan is er op die plaats niet veel mogelijk. Dat is dan ook een van de redenen dat een initiatiefgroep nagedacht heeft over een alternatieve locatie. Niet om dwars te zitten, maar om te kijken of we de plannen kunnen optimaliseren. We hebben vanaf september gepleit voor een onderzoek, dat alle voor- en nadelen van een eventuele verplaatsing op een rijtje zou moeten zetten.

Vervolgens werden we geconfronteerd met een gemeentebestuur, die is gaan inventariseren, waarom een verplaatsing niet kan. Alle externe en interne partners, zoals de provincie, de BAM, de PWN en Egmondia werden door of namens het college gemobiliseerd, om vooral aan te geven waarom een verplaatsing niet kan. Feitelijk heeft het gemeentebestuur daarmee een ‘gekleurd’ onderzoek uitgevoerd, om slechts de eigen agenda uitgevoerd te krijgen. “Mag niet van de Provincie” zeiden de bestuurders . Toen dat niet meer werkte werd het argument: “Te laat” en “Het kost extra geld”.
In plaats van met elkaar een goed plan opstellen lijkt het er op dat de coalitie vooral wil scoren. In plaats van overleg, geven de bestuurders vooral blijk van een regenteske kijk op de zaken; wij weten wat goed voor jullie is en jullie moeten niet zo lastig zijn. Wat heel normaal is bij gemeentelijk besturen is dat het college van burgemeester en wethouders veel haar besluiten of voorstellen op adviezen van de ambtenaren baseert . De ambtenaren of medewerkers doen meestal het onderzoek, toetsen aan wetten en komen met voorstellen of stellen het college voor om iets af te wijzen. Best veel macht toegedicht aan deze ambtenaren waarbij we maar hopen dat deze ‘macht’ voor iedereen ten goede uitpakt. Als ambtenaren informatie achterhouden of het anders doen voorkomen nemen college van burgemeester en wethouders en ook de gemeenteraad soms beslissingen die eigenlijk niet zo hadden gemoeten. Wij als initiatiefgroep wijzen zowel het college als de raad op hun taak om voortdurend op te letten.
De commissie bestemmingsplannen vergadert met enige regelmaat in de Schoorlse Blinkerd. Het motto van de Blinkerd is: ‘De Blinkerd – daar gebeurt wat!’ De Blinkerd is na een grote verbouwing in 2014 een prachtig multifunctioneel gebouw geworden waar mensen elkaar ontmoeten en waar het bruist van de activiteiten: er worden cursussen georganiseerd, er wordt gesport in de sporthal, vergaderingen zijn mogelijk. Kijk eens rond op onze website of kom een keer op bezoek. Wees welkom!

Kijk, daar gebeurt wat. Cursussen, vergaderingen, catering, theater en sport. Kijk eens op de website van De Blinkerd. Daar is een groot deel van de week leven in de brouwerij. Daar kan iemand een boterham verdienen. Kijken de commissieleden weleens om zich heen ? Over de door de initiatiefgroep aangegeven plaats voor de nieuwe sporthal moet nog veel nagedacht worden voor wat betreft inpassing in de natuur en het uitruilen van bouwgrond en natuurgronden. In ieder geval kun je hier De Wal integreren en hopelijk nog een aantal andere functionaliteiten. Daar ligt een uitdaging voor politiek en burgers. Samen.
Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is het zorgen voor voldoende woningen voor alle inwoners. Bovendien moeten er verschillende soorten woningen zijn. Er moeten woningen zijn voor gezinnen, bejaarden en alleenstaanden, er moeten dure en goedkope woningen zijn, grote en kleine. Laten we vooral niet vergeten dat de verplaatsing van de Sporthal naar de andere locatie ook ruimte biedt om op de achterblijvende locatie meer woningbouw te plegen. Uitgaande van een neutrale balans voor de natuur, blijft er ruimte over om sociale, toewijsbare woningen voor starters te bouwen. Of dat kan? Dat weten we niet, daar is onderzoek voor nodig. Grof gezegd zou je enkele tientallen kleine gestapelde woningen kunnen bouwen. Voor starters, die ook in Egmond aan Zee moeilijk op de woningmarkt kunnen komen. Kijk bijvoorbeeld naar al het gedoe rond de zomerhuizen. Ook hier geldt: kijk er naar samen met de belanghebbenden.

We constateren wel dat alle politieke partijen graag extra woningen willen bouwen, terwijl de ruimte schaars is. Hier ligt ruimte…..!!! Meer woningen betekent ook extra inkomsten en laten we zeker niet over het hoofd zien dat er géén kosten gemaakt hoeft te worden om een tijdelijke horeca te creëren in de huidige sporthal. Zoals jullie zien zo maar wat punten aan de andere kant van de balans. Oftewel als er gekeken zou worden volgens de SWOT methode kom je toch een degelijker besluit De SWOT-analyse wordt niet voor niets als basis gebruikt om de marketingstrategie zo duidelijk mogelijk in een ondernemingsplan te verwoorden. een veelgebruikte tool voor het maken van een interne en externe analyse van zowel sterke als zwakke punten. Dit is dan de basis waarmee je duidelijk kan vaststellen of nieuwe voortschrijdende inzichten zoals die door ons voorgesteld, voldoende potentie heeft.

Nog even de leden van het CPO woningen project. Ook zij dringen herhaaldelijk aan om vooral samen in overleg te gaan en worden zo langzamerhand ook meer ontevreden. Als bijlage heb ik hun brief die is gebruikt tijdens het inspreken en abrupt werd afgebroken vanwege tijdsoverschrijding ,toegestuurd aan de leden van de gemeenteraad.
Beste Peter van Huissteden, Marcel Halff, Jan Snijder, Klaas Valkering, Ron Karels en andere betrokken politici, zoek naar de beste oplossing voor een sporthal die weer 30 tot 40 jaar dient te functioneren. Laat de scoringsdrift over aan de sportverenigingen. Bedenk dat het meer stemmen oplevert om iets goeds te doen, dan iets snel te doen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Initiatiefgroep Sporthal,
Dieter Broek