In deze rubriek plaatsen wij ingezonden brieven. De inzendingen zijn voor verantwoordelijkheid van de schrijver (-ster). Anonieme inzendingen of brieven zonder volledige adresopgave worden niet geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor de bijdragen te weigeren, in te korten of aan te passen.

“Goede zaak dat u deze onderwerpen ter voorbereiding op de lokale verkeringen aandacht geeft en ook de partijen hun mening laten geven. Ik wil daar graag mijn kritische kijk op geven. Want het is heel veel gespin en weinig wol. Daar zou wat verandering in mogen komen. Politici draaien ook met dit onderwerp erg wollig om de feiten heen. Vandaar dat ik per partij een advies geef om hun standpunt beter te verwoorden. Dat maakt het voor de kiezer in ieder geval duidelijker.”

Groen links
Verdraaiing van de realiteit: “elke bewoner krijgt een vrije parkeerkaart”. Zeg dan even nadrukkelijk dat je bedoelt: “ alleen voor de eigen oprit. “ Maar in feite betekent dit dat als je als inwoner van Groet naar Schoorl of Bergen gaat om netjes lokaal je boodschappen te doen, je gewoon betaald parkeren hebt. Feiten: Zeg dat dan. Groen links is dus gewoon met verdraaiing van feiten bezig en wil iedereen gewoon met de boodschappen op de fiets. Leuk idee, maar leg dat iemand van 70 jaar maar uit…..Partij programma: Kom wel met de feiten = de waarheid = tegen vrij parkeren.

BBB
Vrij parkeren dus maar dat kost wel € 130 per jaar. Zo kan ik het ook. Het lijkt een beetje op een exclusieve gelegenheid: het entree is gratis maar een drankje kost € 130,00. Dan blijf ik liever thuis. En voor de rest zullen die 10 vrije blauwe kaart parkeerplekken het probleem van betaald parkeren niet oplossen. Partij programma: Veel beloven maar de praktijk is gewoon betaald parkeren. Ter plekke of per jaar.

PvdA
Ondanks dat deze partij duidelijk GEEN vrij parkeren wil, gebruikt men daar ook zeer oneigenlijke argumenten voor. De mening is duidelijk, maar gebaseerd op onjuiste feiten:
· Wie maak uit dat ik op de fiets moet ? Ik ben 70 jaar en ben blij dat nog kan autorijden. Volledig verantwoord. Hou op met die gereformeerde betutteling. En er zijn al genoeg mooie fietspaden.
Dit is gewoon “jaren 60 autootje haten”.
· Dat gat in de begroting wat hij als argument aanhaalt is het gat in zijn eigen hand: de PvdA is een partij die altijd alles oplost met andermans portemonnee.
· Die hoge kosten voor vergunning is een leugen. Dat zijn gewoon ambtenaren tegen een normaal salaris. Als de kosten dan te hoog zijn, zijn er teveel ambtenaren.
· De angst voor minder onderhoud bij minder uitgaven is demagogie. En het zegt alles over zijn bestuurlijke kwaliteiten. Je kunt prima behoorlijk besturen zonder die parkeerinkomsten.
Meer dan de helft van de Nederlandse gemeentes hebben een systeem met blauwe parkeerzones zonder betaald parkeren. Kijk o.a. naar Heiloo. Partij programma: TEGEN vrij parkeren, maar slechte argumenten, gebaseerd op onjuistheden.

CDA
Met de invoering van de groene kaart voor een uurtje vrij parkeren voor de inwoners zitten we erg in de sfeer van ”wij bepalen wel hoe u moet leven”. Waarom dat uurtje ? Waar is dit op gebaseerd ? Doorstroming ? En wat daarna ? Gewoon betaald parkeren ? De suggestie voor ondergrondse parkeerplaatsen zou leuk zijn voor een grote stad. Maar in deze regio zijn er genoeg terreinen waar je tegen minimale aanlegkosten normale parkeer faciliteiten voor auto’s kunt maken. Maak het niet ingewikkelder dan nodig. Partij programma: We zijn wel voor (voor een uurtje) maar daarna gewoon betalen.

D66
De ware aard van ambtenaren partij. Heerlijk wollig en altijd om de feiten heen draaien. Met hun “ja en nee” zijn ze wel eerlijk, alhoewel je er geen duidelijkheid mee hebt. In ieder geval vrij parkeren in de ochtend. CDA light 2.0. Partij programma: We houden het zoals het is, alleen hier en daar een paar blauwe zones. Maar in de kern gewoon betaald parkeren.
Kies lokaal
Wat is kort parkeren ? Welke problemen komen er in de drukke gebieden ? Kies lokaal formuleert wel de juiste open vragen, maar geeft geen concrete oplossingen. Onduidelijk dus. Hun gesloten vraag zal iedereen met “ja” willen beantwoorden, maar hoe men dat gaat doen laat men volledig in het midden. Ze negeren de mogelijkheid van een blauwe parkeerzone in de gemeente volledig. Partij programma: “kort” vrij parkeren, maar weten nog niet precies hoe en we sluiten “hier en daar” betaald parkeren niet uit.

BES
Dit lijkt met meest concreet is toch op één punt vaag. Zijn “drukke plekken” de plekken waar nu betaald parkeren is ingesteld ?
Partij programma: Alleen voor 2e auto betalen; de rest voor iedereen vrij parkeren met parkeerschijf ? (het vraagteken of ik dit wel goed interpreteer) Zo ja, dan is dit de enge partij die echt vrij parkeren wenst.

VVD
De feiten zijn dat de partij van de vrijheid vrij parkeren voor een uurtje per dag gedoogt. Dat is wel erg sjofel en weinig liberaal als het om mobiliteit gaat. Maar wel een duidelijk standpunt: Partij programma: alleen vrij parkeren voor een uurtje. De rest gewoon betalen. Alle partijen draaien min of meer om de waarheid heen en verpakken de werkelijke boodschap: Vrij parkeren NEE, want anders is de begroting niet sluitend. Jammer dat men daar gewoon niet voor uit komt. (behalve de PvdA) Want dat argument is kul. Kijk naar honderden gemeentes in Nederland die dit wel kunnen. Wie het argument sluitende begroting gebruikt is ongeschikt als bestuurder.
Het is frappant dat alle partijen proberen de bevolking te paaien met een verdekte vorm van vrij parkeren. Waarom heeft men dan allemaal nog geen twee maanden geleden de begroting en de meerjarenbegroting goedgekeurd waar deze parkeergelden met boetes vol in de begroting zijn opgenomen ? Waarom toen niet de rug recht gehouden ?
De gemeente Bergen worstelt blijkbaar nog steeds met de naweeën van een artikel 12 gemeente. Toen was het echt fout met de begroting. Nu is hij sluitend, maar vraag niet met wel kunstgrepen (precariorechten naar nutsbedrijven / parkeerheffingen van miljoenen) Welke partij houdt zijn rug nu eens recht voor werkelijk behoorlijk bestuur ? Feit is dat de gemeente gewoon op te grote voet leeft, structureel. En “jan de met auto” kan daarvoor bloeden.

Ruud de Bree, Groet