BERGEN – In gallery & artcafé Rogier Jonk aan Plein 7 wordt zondag 18 maart de expositie ‘Maarten Dekker, (h)erkenning van een groot kunstenaar’ geopend.