De tiende voorstelling van Theater Bonhoeffer heet Hearts & Diamonds en is net als de voorgaande producties, een wervelend theaterstuk met scenes die afgewisseld worden met muziek en dans. Elk jaar doen zo’n honderd leerlingen mee, front- en backstage. En elk jaar keert een groeiende groep oud-leerlingen die meegedaan heeft, terug om de voorstelling te zien. Een deel daarvan assisteert zelfs bij de productie als regieassistent, bij de decorbouw of de techniek. De expertise die zij met zich meebrengen hebben er mede toe bijgedragen dat de voorstellingen zich hebben ontwikkeld tot volwaardige producties.