Het college van burgemeester en wethouders heeft bij haar aantreden eind 2015 een collegewerkprogramma vastgesteld. Aan het eind van de collegeperiode is er een evaluatie van het werkprogramma opgesteld.