De burgemeester heeft vanmorgen gestemd in het gemeentehuis. In stembureau 1 was Wim Swart voorzitter. Ilona Korf sprak met beide heren.