ProRail en de Gemeente Heiloo hebben de aanbesteding met 4 partijen uit de tunnelalliantie afgerond. Het project is gegund aan de aannemerscombinatie Mobilis-Hegeman.

De inschrijving ligt circa 1 miljoen onder de geraamde kosten.

In 2018 vinden reeds voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen. De verkeershinder blijft dan beperkt.

Tijdens de bouw van de spoorwegonderdoorgang – februari 2019 t/m maart 2020 – is de Vennewatersweg tussen de kruisingen Hoogeweg en Westerweg 13 maanden afgesloten voor al het verkeer. Dit is nodig om de spoorwegonderdoorgang veilig en efficiënt te kunnen bouwen.

Naar verwachting kan de onderdoorgang medio april 2020 in gebruik worden genomen.

Alle betrokken partijen zetten zich in om de overlast voor omwonenden en verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Om de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Heiloo te waarborgen, is het van belang om de huidige spoorovergang van de Vennewatersweg ongelijkvloers te maken. Het treinverkeer neemt de komende jaren verder toe evenals het aantal nieuwbouwwoningen. De spoorwegonderdoorgang zal samen met de nieuwe aansluiting A9 bijdragen aan de bereikbaarheid van Heiloo.