GEMEENTE BERGEN – Het college van Bergen heeft dinsdag 27 maart ingestemd met het bestemmingsplan Reparatie Duingebied en de bijbehorende Nota zienswijzen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 30 november 2017 voor zes weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot kleine wijzigingen van het bestemmingsplan.