Dit jaar viert Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland zijn 60-jarige lustrum. Dit gaat breed gevierd worden, met een mooie expositie van de diverse groepen binnen de Vogelwerkgroep. Er start er een vogelcursus waar geïnteresseerden meer kennis opdoen van vogels in de omgeving; deze cursus is helaas al vol. Ook zijn er verschillende lezingen en een jeugdexcursie. Op 10 maart start de jubileumviering met het openen van een mooie expositie over het wel en wee van de verschillende werkgroepen. Op die dag is er al een uitgebreid programma: