BERGEN – De Universiteit Twente heeft in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in het najaar van 2017 getoetst in hoeverre alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol hebben gehouden. In Noord-Holland-Noord is onderzoek gedaan in hoeverre de regels worden nageleefd van het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. In Bergen scoren de alcoholverstrekkers minder goed dan in de buurgemeenten. Het percentage gelege…