SCHOORL – Florian Mol zoekt een onderkomen in Schoorl voor een nieuw initiatief: ‘Agora’. Het onderkomen moet een nieuwe ontmoetingsplaats worden waar iedereen, juist ook die groep mensen die nu dreigen buiten de samenleving te vallen, door burn-out klachten, ziek of zeer, ouderdom of armoede, terecht kan. Hij nodigt iedereen, die wil bijdragen om dit initiatief van de grond te krijgen, van harte uit om mee te denken.