SCHOORL – Nergens in Nederland vind je een plaats waar de duinen letterlijk tot in het dorp komen. ‘Duindorp Schoorl’ is dan ook het motto waarmee de gemeente de openbare ruimte in het centrum opnieuw wil inrichten, om zo het centrum ‘vriendelijker en gezelliger’ te maken. De gemeente wil graag inwoners betrekken bij de plannen. Digitaal via www.denkmeeoverschoorl.nl en ‘live’ op woensdagen in de Sanderij.

De gemeente heeft bij de start van het project een meetekengroep bij elkaar gebracht. Hierin zitten onder meer ondernemers en bewoners maar ook partijen zoals de fietsersbond. De meetekengroep heeft nu twee bijeenkomsten gehad. Tijdens deze bijeenkomsten zijn drie vraagstukken benoemd. De gemeente nodigt nu alle inwoners van Schoorl uit mee te denken over deze vraagstukken.

Inrichting kruispunt Laanweg/Heereweg/Duinweg
Het eerste vraagstuk gaat over de inrichting van het kruispunt Laanweg/Heereweg/Duinweg. Dit kruispunt is voor verbetering vatbaar. Een idee is om dit kruispunt opnieuw in te richten met meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Wat vindt u van dit idee en welke knelpunten ervaart u zelf op dit kruispunt?
Verkeerssituatie winkelgebied Heereweg
Het tweede vraagstuk gaat over het winkelgedeelte van de Heereweg. Uitgangspunt is om het winkelgebied verblijfsvriendelijker te maken. Eén van de ideeën hiervoor is om het gebied autoluw te maken. Wat is uw idee hierover?

Inrichting Klimduin plein

Het derde vraagstuk gaat over een nieuwe inrichting van het klimduinplein. Een wens die vaak is geuit is om het dorp groener te maken. Dit zou kunnen op dit plein. Wat vindt u van dit idee? Hoe ziet uw ideale klimduinplein eruit?

Meedenken
Heeft u ideeën of suggesties over de drie vraagstukken? Laat het ons weten. Dat kan digitaal op www.denkmeeoverschoorl.nl. Onder ‘ontwerpvisie’ vindt u de drie vraagstukken. U kunt hier een reactie achterlaten. Liever langskomen? Elke woensdag is er van 10:00-12:00 uur en van 15:00-17:00 uur iemand van de gemeente in de Sanderij (bij het Sociaal Team op de 1e verdieping). We ontvangen uw ideeën en suggesties graag uiterlijk in juli 2018.