EGMOND-BINNEN – Naar aanleiding van de berichten dat de NAM ‘de optie’ achter de hand wil houden om gas te winnen bij onder andere Egmond-Binnen, heeft KIES Lokaal vragen gesteld aan het college. KIES Lokaal vraagt zich af wanneer en door wie een winningsvergunning is verleend en of het college hiervan op de hoogte was. KIES Lokaal vindt het ongewenst om in één gemeente meerdere gaswinning/gasopslagvelden (kwetsbare plekken) te hebben. Taqa (gasopslag Bergermeer) heeft ook al ee…