BERGEN – Het college van burgemeester en wethouders wil bezwaarschriften graag oplossen zonder juridische procedures. Dit gebeurt nu al in een aantal gevallen, als blijkt dat er een fout in het besluit is gemaakt. Het college wil dit verder uitbreiden door in overleg met de indiener van een bezwaarschrift te zoeken naar andere manieren om het bezwaar op te lossen. Bijvoorbeeld door een overleg te regelen met bezwaarde en andere betrokkenen.