De Uitgeesterweg wordt in het Verkeersplan Uitgeest, vastgesteld door Burgemeester en Wethouders, benoemd als sluiproute en fietsroute. Het doel is om de verkeersveiligheid en het fietscomfort en de instandhouding van de kwaliteit van de rijbaan te bevorderen. Het is gewenst om een verbod voor vrachtwagens in te stellen op de Uitgeesterweg, tussen de Geesterweg en de Startingerweg.