De meeste mensen vinden gezondheid het belangrijkste bezit. Maar leven zij daar ook altijd naar? En wat kan de gemeente doen om het dorp gezonder te maken? Een interessante vraag met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Op de HUP (Heilzaam Uitgeest Partij) kan straks niet gestemd worden, maar deze denkbeeldige partij heeft wel een aantal standpunten die de echte politieke partijen zouden kunnen inspireren!

Twee weken geleden heb je kunnen lezen wat de gemeente kan doen aan de individuele gezondheid van haar burgers (goede voeding, gezonde drank en –liefst buitenshuis- bewegen). Vorige week ging het over een gezonde leefomgeving. In dit laatste deel komt een gezondere samenleving aan de orde.

Werkgelegenheid
Werken is belangrijk voor zingeving aan het leven en dus voor de gezondheid. De unieke positie van Uitgeest aan het spoornetwerk en de ligging aan het Uitgeestermeer kunnen meer worden aangegrepen voor werkgelegenheid. Rond het station zouden spoorafhankelijke bedrijven zich moeten vestigen (regionaal beroepsonderwijs, evenementenruimte). Het zwembadterrein zou multifunctioneler (bijvoorbeeld overdekt) kunnen worden. Het gebied rond de haven (stokkenfabriek) zou ontwikkeld moeten worden voor openbaar gebruik (eigen bewoners en toerisme) met watersportbedrijven, horeca en recreatie. Erfgoedpark De Hoop kan in deze ontwikkeling worden meegenomen.

Vrijwilligers
Wie niet werkt kan vrijwilliger worden. De zingeving en dankbaarheid vergroten vitaliteit. Gelukkig telt Uitgeest al erg veel vrijwilligers! Er is al een vrijwilligerspunt in het gemeentehuis. Maar nog altijd hebben veel Uitgeesters die dat wél zouden kunnen en willen de weg naar deze vorm van zinvolle dagbesteding nog niet gevonden. De gemeente zou vrijwilligerswerk kunnen stimuleren, bijvoorbeeld via vrijwilligersbijdragen.

Samenleving
Je voelt je beter als je erbij hoort. De HUP propageert daarom volledige integratie voor alle Uitgeesters, dus ook de lichamelijk en geestelijk minder validen, psychiatrische patiënten, eenzame ouderen en mensen van buitenlandse komaf (een ‘inclusieve samenleving’). Welzijnsorganisaties moeten gestimuleerd worden meer voor deze bevolkingsgroepen te doen. Een ‘Plankenpad’ naar Fort de Ham zal er voor zorgen dat de geestelijk minder validen die daar een horecagelegenheid runnen, meer bij de Uitgeester samenleving worden betrokken. Ook een hertenkamp/kinderboerderij nieuwe stijl op het ijsbaanterrein kan vrijwilligers met een beperking een zinvolle dagbesteding bieden.

Opgroeien en ontwikkeling
Onderwijs is momenteel vooral gericht op vergaren van kennis en informatietechnologie. De HUP wil dat beweging en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling (cultuur, creativiteit, expressie, spiritualiteit) integraal onderdeel vormen van het onderwijsaanbod. Door kinderen hiermee in contact te brengen en te houden, leren zij beter te ontspannen en stress te vermijden. De gemeente kan bijdragen aan de beschikbaarheid van deze vakken voor het basisonderwijs. Bijvoorbeeld door scholen in contact te brengen met dorpsgenoten die deze lessen kunnen geven. Schoolzwemmen zou weer verplicht moeten worden om alle kinderen deze vorm van bewegen bij te brengen. En elke school dient een eigen sportzaal te hebben en een uitdagende speelplaats, die ook buiten schooltijd door de lokale jeugd te gebruiken is. De HUP vindt het belangrijker dat ieder kind zich in een veilige en stimulerende omgeving kan ontwikkelen dan dat de onderwijsinstellingen efficiënt georganiseerd zijn. Bij het ontwerpen van een eventueel IKC zal daarmee rekening gehouden moeten worden. Door fysieke maatregelen moet het onmogelijk worden dat kinderen nog langer met de auto naar school gebracht worden.

Gezonde financiering
Een gezonder dorp mag wat kosten! Uitgeesters willen daar best meer gemeentebelasting voor betalen. De exploitatie van het stationsgebied en het havengebied zullen veel geld in de gemeentekas laten stromen. En zo kan het dorp zijn voorzieningen houden en zelfs uitbreiden! Laten we ‘HUPpelend’ de toekomst tegemoet gaan!