Egmond aan Zee veroudert met zijn bewoners
Daarmee is niets bijzonders gezegd. Het dorp is sinds de naoorlogse jaren sterk gegroeid door de nieuwbouw van dorp zuid en dorp noord. Het voormalig vissersdorp had in de oorlogsjaren door sloop en verwaarlozing veel huizen en horecagebouwen verloren zien gaan. De honderden geëvacueerde bewoners troffen bij terugkeer een desolaat dorp aan. Voor jongeren die ook toen aan hun toekomst dachten was er weinig of gee…