De toezichthouder van de gemeente controleert vaker op het correct stallen van fietsen bij het station. Zo wordt voorkomen dat de doorgang wordt belemmerd door fout gestalde fietsen. En hij let ook op de achterblijvers: het is niet de bedoeling, dat fietsen eeuwig blijven staan, want anders blijft er te weinig plek over. Fietsen waarvan dit vermoed wordt, krijgen een label. Staat hij er na 4 weken nog, dan haalt de gemeente ze weg.