HEILOO – Naar aanleiding van de advertentie van NCPN-Nieuws in de Uitkijkpost van 10 januari jl. ontving de redactie een tweetal uitvoerige reacties. Wij plaatsen deze reacties hieronder.