HEILOO – De redactie ontving een open brief aan wethouder R. Opdam en ProRail van een aantal boze bewoners van de Schuine Hondsbosschelaan.

Afgelopen week heeft er een ware kaalslag plaatsgevonden langs het spoor bij de overgang aan de Schuine Hondsbosschelaan. Zo’n 20 prachtige eiken zijn met kettingzagen en groot materiaal omgezaagd en ter plekke vershredderd of afgevoerd. De rest van het dorp wacht deze kaalslag nog.
Bij navraag bleek dit een opdracht van ProRail te zijn om te voorkomen dat de bomen met storm op het spoor zouden kunnen vallen. Veiligheid is een sterk argument, maar daarvoor is het niet nodig om een bosachtig terrein om te toveren in een kale grasstrook met nauwelijks nog ecologische waarde. Terwijl de groenstroken langs het spoor waardevolle ecologische verbindingsstroken zijn voor planten en dieren. Waarschijnlijk gebeurt deze massale bomenkap nu in heel Nederland. Het beleid had ook kunnen zijn om de bomen te snoeien, oude takken eruit te halen en de bomen af te toppen. Waarom de bomen helemaal weghalen?

Wij als naaste buren van ProRail zijn boos:

– de bomen/het groen wordt zomaar weggehaald, zonder overleg, en tot het extreme: kaal. We moeten al zoveel groen missen in Heiloo;
– het lukt de gemeente, ProRail wel om in enkele dagen met veel mensen bomen om te zagen maar niet om in 30 jaar een paar geluidschermen neer te zetten, raildempers te plaatsen en onze woningen te saneren/isoleren. Dit zijn allemaal bestaande technieken en het geld is er. Gepruts!
– naast groen/uitzicht hielden deze bomen geluid tegen. Meerdere woningen in de straat staan al tientallen jaren op een saneringslijst van het ministerie, omdat we een geluidsbelasting hebben die boven de wettelijk toegestane norm is (65 dB(A) op de gevel). De gemeente ontvangt ook al sinds 2010 geld van het ministerie om dit geluidprobleem op te lossen. Maar al die tijd wordt er gepraat, gesust en vergaderd. Er gebeurt helemaal niets. Wat er wel gebeurt is een inmiddels hoogfrequent gebruik van het spoor (tot 18 treinen per uur in 2020) en nu dus het weghalen van bomen, die nog iets van het geluid tegenhielden;
– ook hielden de bomen fijnstof tegen. Ook dit is een milieuprobleem; ProRail is een compleet bos aan het kappen in Nederland. Dit moet stoppen. De stroken langs het spoor hebben ecologisch veel waarde. De bermen vormen een netwerk door heel Nederland dat natuur herbergt en verbindt. Waarvan ProRail zelf zegt de bermen duurzaam te willen beheren, gericht op behoud en ontwikkeling van biodiversiteit en natuurwaarden. Maar op deze manier is het een saai gazon.

Daarom vragen/eisen wij in deze open brief van de gemeente en ProRail:
– het plaatsen van de geluidschermen, raildempers en het geluid isoleren van onze woningen net zo voortvarend aan te pakken als het omzagen van de bomen. Jullie kunnen het;
– herbeplanting van de strook met (lager) groen, en snel;
– schadevergoeding voor de geluidsoverlast en aantasting van het landschap voor de periode dat er niets wordt gedaan.

Verder zijn wij ons als buurtbewoners aan het oriënteren op verdere juridische stappen en zijn we ons aan het verenigen zowel in Heiloo als daarbuiten. Wij willen graag zo spoedig mogelijk in gesprek komen met de verantwoordelijken over deze kwestie.

We vragen iedereen die het met ons eens is om een mailtje te sturen naar: stopbomenkapspoorbeek@gmail.com

Met vriendelijke groet,

de volgende bewoners van de Schuine Hondsbosschelaan in Heiloo
Karin van Twuyver
John van Twuyver
Pauline Edixhoven
André van ommeren
Linda Tan
Frank Hermans
Leontien Dirkse
Allard van Basten Batenburg